Epilepsi Nedir ve Belirtileri Nasıl Anlaşılır ?

Epilepsi Nedir ve Belirtileri Nasıl Anlaşılır ?

Epilepsi Nedir ve Belirtileri Nasıl Anlaşılır ?

Epilepsi Nedir ve Belirtileri Nasıl Anlaşılır ?

Epilepsi Nedir ? 
Uyanıklık ve uyku sırasında, beyin hücrelerimiz değişen elektriksel aktiviteler üretir. Birçok beyin hücresindeki elektiriksel aktivitenin anormal olarak senkronize hale gelmesi, konvülsiyon ( çırpınma ) veya nöbete yol açabilir. Bu, beynin temporal lob olarak bilinen kısmında meydana geldiği zaman, buna temporal lob nöbeti denir. Epilepsi ise tekrarlayan nöbetlerle karakterize bir durumdur.


Temporal Lob Epilepsi ( TLE ) Nedir ?
-Basit Parsiyel Nöbet ( BPN ) ( bilincin korunduğu tip )
-Kompleks Parsiyel Nöbet ( KPN ) ( bilinç bozukluğunun eşlik ettiği tip ) veya sekonder jeneralize tonik klonik nöbet ( beynin diğer bölgelerine yayılıp bilinç kaybı , kasılma, çırpınma, ile kendini gösteren büyük nöbet ) ile karakterize epilepsiler olarak ayrılabilir.

Aura nedir ?
Bir uyarı olarak temporal lob nöbetinden önce aura olarak bilinen alışılmadık bir his yaşanabilir. Temporal lob nöbetleri olan hastaların % 90 ‘ına yakınında aura görülür. Aura aslında izole basit parsiyel nöbetin (BPN) kendisi veya kompleks parsiyel nöbetin ( KPN ) ilk bulgusu olabilir.

TLE ‘ nin belirtileri nelerdir ?
• Ani bir sebepsiz korku hissi
• Dejavu deneyimi ( o an yaşanan şeyin daha önce de olduğu hissi ) ,
• Aniden oluşan garip bir koku veya tat , baş dönmesi , uğultulu sesler,
• Karın bölgesinde yukarı doğru yükselen tarifi güç bir his olarak kendini gösterebilir.

KPN ‘ ler genellikle 30 saniye ila iki dakika sürer ve belli başlı özellikleri şunlardır :
* Bilinç bozukluğu , çevrenin farkında olmama
* Donakalma
* Tekrarlayan dudak şapırdatma , yalanma , yutkunma , çiğneme , diş gıcırdatma hareketleri
*Birşeyler toplama hareketleri gibi otomatizmalar

Nöbet sonrasında ne olur ?
Temporal lob nöbetinden sonra kısa süreli bilinç bulanıklığı ve konuşmakta zorluk çekme , nöbet sırasında meydana gelen olayları anımsayamama , kol ve bacaklarda geçici güç kayı görülebilir.
Aşırı vakalarda , temporal lob nöbeti olarak başlayan nöbet bir grand mal ( tonik – klonik ) nöbetine dönüşebilir ( çırpınma ve bilinç kaybıyla kendini belli eder ).

Temporal Lob Nöbetinin Nedeni Nedir ?
Temporal lob nöbetlerinin nedeni genellikle bilinmemekle birlikte ;
• Travmatik beyin hasarı
• Ensefalit veya menenjit gibi enfeksiyonlar ya da benzer bir enfeksiyon geçmişi
• Temporal lobun bir bölümünde skarlaşma
• Beyinde inflamatuar bozukluklar ( iltihaplanma )
• Daha önce yaşanan oksijen nedeniyle yaralanma
• Beyinde kan damarı malformasyonları
• İnme
• Beyin tümörleri
• Genetik sendromlar gibi görülebilir.

Sosyal Medya'da Paylaş :

Yorumlar
Yorum Yazın
captcha